Artikelindex

Laatst verschenen artikel

De jaren zeventig

Qua voordrachten vinden we terug:

1970: Cas Goossens “India en het probleem van de onderontwikkeling” – André Demedts “Stijn Streuvels.

1971: Roeland Dirks “Milieubeheer”

1972: Maurits Coppieters “Noord-Ierland”

1973: Anton van Wilderode en André Demedts “Boerenkrijgherdenking”

1975: Prof. Jan van Rompay” De Vlaamse Beweging tussen gewestvorming en federalisme “

1976: Anton van Wilderode “Humor in de poëzie”

1977: Anton Pijpe”Mijn gevangenschap in Rusland”

1980: André Demedts “Humor in het plattelandsleven”

Vele bekende en vooraanstaande Vlamingen kwamen aan het woord in Sinaai.

Vorming door gesprek en discussie  is steeds een zorg geweest  van de afdeling.  Zo vinden wij tussen 1972 en 1979 een negental gespreksavonden terug: de grondwetsherziening (M. Coppieters en F. De Bondt) - geneeskunde in dienst van het volk (dr. De Brabanter en dr. Merckx) – fusies van gemeenten (Frank Delmartino) – wij en onze gemeente (dr. R. Duthoy) – macht en onmacht van ons parlement (Omer de Mey en Nelly Maes) – kabeltelevisie: pro en contra (P. Magherman en J. Verniers) – gehandicaptenzorg (A.van Parijs) – Brussel: eertijds een Vlaamse stad (Wilfried Maes)  en ouders-tieners (Laurent Burssens).

Dia-avonden namen de laatste jaren toe (tot 1980, red.) in aantal en van het toneel moet gezegd worden dat de “DF-Gezellen” (mensen van ter plaatse) nog actief waren tot 1973.  Zij verzorgden kunst- en liederavonden en toneelopvoeringen.  Uit 1969 herinnert men zich “De score is blank”, uit 1970 “Leentje uit het Hemelrijk” van G. Martens en uit 1973 “Drie dagen  Here en Nu Noch”.

Veel gezelschappen waren te gast in de Wase gemeente.  Het Nieuw Nederlands Toneel (Groep Poos) is wel het meest gevraagde beroepsgezelschap geweest. Het bracht in het jaar ’70 “Ik ben er en ik blijf er” op de planken.  Het Nieuw Vlaams Toneel speelde in 1971 “Het tweede schot”.  In de jaren zeventig werd niet meer aan bepaalde gezelschappen vastgehouden.  Theater Antigone uit Kortrijk was in deze periode het meest gevraagde gezelschap.  Het bracht in 1972 “Vrijdag “van Hugo Claus, in ‘74”De Vader” van A.Strindberg en in ’77 “Suiker”, terug van Hugo Claus.  Verder werden gebracht: “Een opgemaakt bed” (D.F. Frank) door het Fakkeltheater –“De Zaak“ (A. van Hoek) door het toneelgezelschap Ionen Ex – “Ingeblikt” (V. Lanous) door het Mechels Miniatuurtheater en in ‘78” het leven en de dood van Victalis van Gille” van Ernest Claes door het Heists Kamertoneel.  Uit de jaren ’70 lichten we twee films: “De vier seizoenen” (E. van den Bossche) –“Aan de kleine rivier”, beide geprojecteerd in ’79.  We vinden in deze jaarverslagen nog een heleboel andere culturele manifestaties, alsook tentoonstellingen terug.  Om toch nog wat volledig te zijn willen we nog zeggen dat het Davidsfonds sinds 1925 de organisatie verzorgde van het jaarlijkse Guldensporenfeest.  De viering bestond meestal uit een of ander culturele manifestatie met Vlaams karakter en een 11-juli-rede door een bekend Vlaming.  Hierna een greep uit  de redenaars en uit de  culturele manifestaties:

1972: Flor Grammens - 1973: Herman Todts – 1974: Carlo Heyman (Nationaal DF- Voorzitter toen) en de volkskunstgroep “Toon en Tine” – 1975: Jos Vleugels en kleinkunst met “Mars, Edwin en Pol” – 1976: E.H. Van Uffelen en de KLJ van Sinaai – 1977: Frans Bert en de kunstgroep “Alkuone” – 1978: Guido Provoost en de kunstgroep “De Kronet” – 1979: Fernand de Bondt en K.L.J.-Sinaai – 1980: Clem De Ridder (nationaal DF-voorzitter  toen) en de groep “Reintje Vos” uit Kemzeke. 

Ieder jaar organiseert  de vereniging ook een opstelwedstrijd voor de leerlingen van de hoogste klas in het lager onderwijs (nu de Junior Journalistwedstrijd, red.)

Uit het voorgaande  merken we toch de verschuiving aan die er heeft plaatsgehad: dia-, info-en gespreksavonden namen toe, toneelopvoeringen door eigen mensen en films zijn haast niet meer bestaande (ook bij gebrek aan een goede zaal) en de reizen zijn totaal verdwenen. (in 1980, red.) Als subgroep kwam er in de laatste jaren de “werkgroep leefmilieu” bij.  Een werkgroep die heel wat aantrok heeft.

 

 

 

 

Contact

Secretariaat:

Raf Demeyer
Elzenstraat 2
9112  SINAAI
tel. 03 296 31 58
info@davidsfondssinaai.be

 


| Copyright © - Davidsfonds Sinaai - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.