Artikelindex

Tot aan wereldoorlog II

De eerste “avond” ging door op Sint-Lutgardisdag, 16 juni 1930.  Het werd een Gezelle-avond op eigen kracht ineengebokst.  Datzelfde jaar was er nog een Passie-avond door de groep Basie de Craende uit Kaprijke.  1931 kondigde  zich aan met 93  leden en kende een schitterende Rodenbachviering.  Sedert 1932 zetelde Jozef verschelden in het bestuur en uit dat jaar onthouden we de vertelavond”naar waar de appelsienen groeien”.  Niemand minder dan Felix Timmermans kwam dan naar Sinaai vertellen.  In 1933 werd Jozef Verschelden secretaris-penningmeester. Het jaar ’34 bracht met het werkgebied tot Kemzeke en tot Zeeuws-Vlaanderen, dit door bemiddeling van de heer Weyn, hoofdonderwijzer aan de plaatselijke jongensschool.  Acht grote vergaderingen, waaronder wij als voornaamste een Conscience- en een Benoitavond vermelden (beiden op eigen kracht), stoffeerden het jaar.  Maar in december 1934 kwam Ernest Claes  twee volle uren vertellen voor zo’n 100 toehoorders over het ontstaan van zijn eigen werk.  Toen had ook een eerste Davidsfondsreis naar de Kempen plaats.

1935 kende 9 topavonden en één reis naar de Ijzertoren, naar Kortrijk en naar Brugge.  De topprestatie was wel het optreden van de Scola van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie uit Sint-Niklaas.  Z.E.H. Johan Gelleit, ex-pastoor van Sinaai en huidig deken van Sint-Gillis (in 1980, red.) , toenmalig student in de wijsbegeerte, zong dan reeds voor de eerste maal in  Sinaai.  Later zal hij voldoende gelegenheid krijgen zijn talenten bot te vieren, eerst  als onderpastoor met zijn harmonium op een driewieler (tijdens de oorlogsjaren) en nadien nog als pastoor met de vele psalmen, grotendeels op eigen tekst.

1936 was het jaar van de reizen: zes reizen stonden op het programma.  Verder boeide vooral de Tinelavond onder leiding van inspecteur Marcel de Vos, die vanaf 1937 ook bestuurslid was.  DE prestatie van datzelfde jaar ’37 was het drievoudige Tineljubileum.  In het Tinelcomité waren de Davidsfondsafgevaardigden de grote werkers.  De afdeling had de eer bij die gelegenheid de zomer-gouwdag voor Oost-Vlaanderen te mogen organiseren.  Niemand minder dan Meester Lodewijk de Vocht kwam met zijn Chorale Cecilia fragmenten uitvoeren uit Tinel’s werken.  Het kwam ook tot een uitvoering van “Klokke Roeland” door “Excelsior” uit Lokeren.

 Sinds 1938 werden de toneeluitvoeringen op eigen kracht ook zeer populair.  Vondel’s “Jozef in Dothan” werd op de eigen parochie en ook te Waasmunster opgevoerd.  1939 kondigde zich eerder als een vraagteken aan.  De tweede wereldoorlog hing in de lucht.  Nochtans noteerde men een prachtgetal aan leden: 1919 in totaal.  Buitengewoon, als men weet dat Belsele in hetzelfde jaar eveneens een Davidsfondsafdeling kreeg en er dus enkelen van buiten Sinaai wegvielen.  De circa veertig gemobiliseerden werden gesteund met “het pakje van de soldaat”.  Hierin bevonden zich boeken, briefpapier, een opbeuringsbrief.  De oorlog brak hier definitief door in 1940… rusteloze jaren met nochtans niet minder prestaties.

 

 

 

 

Contact

Secretariaat:

Raf Demeyer
Elzenstraat 2
9112  SINAAI
tel. 03 296 31 58
info@davidsfondssinaai.be

 


| Copyright © - Davidsfonds Sinaai - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.