Artikelindex

Verschenen op 08/08/1980

Definitief in 1930

Met een minimum aan middelen en met een maximum aan geestdrift werd op initiatief van onderpastoor Maur. Cornette (achteraf rustend pastoor te Orroir – in het uiterste zuiden van het bisdom Gent) definitief gestart in 1930.  Onderpastoor Cornette schreef in december 1929 volgende brief aan het Nationaal Secretariaat te Leuven:  “Reeds enkelen tijd bestaat hier te Sinay een afdeling van ’t Davidsfonds, afhankelijk van Sint-Niklaas.  Nu wenschen we als plaatselijke afdeling te bestaan voor Sinay en Klein-Sinay.  Voorzitter: E.H. Crombé, pastoor, - Schrijver-penningmeester: E.H. Maur. Cornette, onderpastoor.  Bestuursleden: Jules Weyn, hoofdonderwijzer, Wijngaardstraat; Gustaaf Weyn, drukker, Dorpsstraat; Hector Hemelaar, onderwijzer, Dorpsstraat.  Er zijn reeds 50 leden ingeschreven.  De boeken mogen aan mij opgestuurd worden op het adres: Maur. Cornette, onderpastoor, Sinay.  Ik zal ook optreden als briefwisselaar.  Ik maak nog wat propaganda  en dan hoop ik een vergadering te beleggen.  -Gelief mij te laten weten wat er mij nog te doen staat: we verlangen dat voor 1930 alles in orde weze.  Bij voorbaat mijn dank en hoogachtend, Maur. Cornette – onderpastoor – Sinay.”

Uit een brief van januari 1930 kunnen we opmaken dat de eigenlijke stichtingsdatum 20 december 1929 is en dat het aantal leden 55 bedroeg. Op 16 juni van het jaar 1930 waren er al 85 mensen aangesloten.  E.H. Cornette kon bekomen dat de Conscience kring al zijn boeken afstond aan de parochiale boekerij, die ondertussen Davidsfonds- bibliotheek was geworden en die nu nog als aandenken aan vroeger met de naam Conscience-bibliotheek wordt genoemd. De boekerij verhuisde naar het parochiehuis en  in de vlag werd het opschrift “Conscience Kring” vervangen door “Davidsfonds”.  Deze vlag (bestaat nu nog steeds) was te zien op de laatste tentoonstelling enkele weken geleden. (in 1980, red.) Aldus werd het “Advokaten-gild”  uit de heroïsche tijd van het taal- en bierflamingantisme  overgeheveld naar de Davidsfondsafdeling en haar bibliotheek.

 

 

 

 

Contact

Secretariaat:

Raf Demeyer
Elzenstraat 2
9112  SINAAI
tel. 03 296 31 58
info@davidsfondssinaai.be

 


| Copyright © - Davidsfonds Sinaai - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.